Non invano

Tag

,

Non invano pur orfane
furono quelle parole
fra carte e lapis e risa
e ritornano a dire
di un futuro già nato

from Blogger http://ift.tt/2sbHPd8
via IFTTT

Annunci

Têrd

Tag

,

Ël trôp têrd?
A ne sò
Parò e fò che dè
zirénd a vajon
par la Val
-u s’ avdeva vèt tè
e’ Carpègna da Cmac,
a la Rina u j srèb piasú-
a j ò capì, -têrd?-
stra c’ la nèbia,
in ché gnit
u j éra cla Pêz
c’ la t’ zarchéva,
e te bab t’ a i andivi
cun la sciopa.

(È troppo tardi?
Non lo so
Però fu quel giorno
girando a zonzo
per la Valle
– pensa un po’ si vedeva
il Carpegna da Comacchio,
alla mamma sarebbe piaciuto-
l’ ho capito – tardi?-
in mezzo a quella nebbia,
in quel niente
c’ era quella Pace
che ti cercava,
e tu papà ci andavi
col fucile [da caccia]

from Blogger http://ift.tt/2qE6YAc
via IFTTT

Scaranên

Tag

,

A végh a zirandlôn cun i pinsìr
un qvël ch’ u n’ è brisa un qvël
i pês stamzé stra sté zèt in zìl.

Mè a dègh ch’ u gn’ è una méda
a là ch’ i sta da stè d’ cò de mònd
dri da una siv d’ spên biênch.

Ch’ la burdëla in chëv a  i Ssanta
la s’ è aviéda par turné incu dè
in sté lusór ch’ u t’ imbarbaja.

Mè a dègh, s’ a n’ u m cardì a m’ n’ in fòt
l’ è ch’ la maruchêna cun e’ fazulèt
e du babên dnénz e d’ dri d’ la biciclèta.

[da un ricordo degli anni Sessanta
a un quadretto dei Duemila]

from Blogger http://ift.tt/2ozIuGi
via IFTTT

Cus’ è ‘l

Tag

,

Cus è ‘l sté mël d’ la chérta
c’ u t’ ciapa e u t’ liga a la scaréna
e andé a vajon stra libar e giurnél
a inguzés d’ paröl e d’ pinsìr,
a j ò fét ch’ i seja i mi vèc
e i su d’ i vèc e i su di su
e incóra zò infèna a smarìs,
tòt ch’ e’ rabazèr armast
armór a zighé in t’ a l’ tëst
e pu amazé da la stracóna,
i m’ dis d’ cuntéi i su pinsir
ch’ i avrèb avlú pinsé e pu dì,
anghé stra ch’ al chèrt

from Blogger http://ift.tt/2nPruLV
via IFTTT